Triathlonisto ubezpiecz się!

O tym jak ważne jest posiadanie ubezpieczenia nie ma sensu za wiele pisać. Znikoma liczba triathlonistów nie zdaje sobie jenak sprawy, że amatorskie uprawianie tej dyscypliny sportu jest wykluczone z odpowiedzialności ubezpieczycieli.

W „Ogólnych warunkach ubezpieczenia” polis OC i NNW niemalże wszytskich towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce można znaleźć zapisy o wyłączeniu z odpowiedzialności za szkody i następstwa wypadków, które powstały na skutek uprawiania sportu. Część ubezpieczycieli rozgranicza rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu (w zależności od terminologii także amatorskie uprawianie sportu), jednakże ich definicje nie pozostawiają złudzeń. Jeżeli trenujesz i bierzesz udział w zawodach – musisz posiadać oddzielne ubezpieczenie, zarówno w zakresie odpowiedzialności cywilnej, jak i następstw nieszczęsliwych wypadków.

Według jednego z towarzystw ubezpieczeniowych wyczynowe uprawianie sportu to uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach sportowych lub obozach kondycyjnych i szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników sportowych i obejmuje również zawodowe uprawianie sportu. Rekreacyjne uprawianie sportu to forma aktywności fizycznej, której celem jest wypoczynek i rozrywka, wykonywana w czasie wolnym od obowiązków zawodowych i szkolnych.

Inne towarzystwo ubezpieczeniowe definiuje zawodnika i wymaga od niego opłacenia dodatkowej składki, w innym razie wypadek na teningu, bądź na zawodach zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności. Według tego towarzystwa ubezpieczeniowego zawodnik to osoba amatorsko uprawiająca sport, uczestnicząca w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów.

Jeżeli posiadanie całorocznego ubezpieczenia wydaje się Wam być zbędne, to większość ubezpieczycieli umożliwia zakup polisy na krótszy okres czasu, na przykład od wiosny do jesieni, lub też nawet na 1 dzień. Część organizatorów zawodów w ramach opłaty startowej zapewnia objęcie uczestników ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, ale co raz cześciej na zawodach podpisuje się oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Sporo imprez odbywa się przy otwartym, bądź ograniczonym ruchu drogowym, co niesie ze sobą kolejne ryzyko.

Dla spokoju umysłu warto sie ubezpieczyć. Należy to jednak zrobić z głową. Samo pójście do ubezpieczyciela i wykupienie najtańszej polisy NNW sprawy nie rozwiąże. Przy zakupie polisy dokładnie określcie jaki sport uprawiacie, na jakim poziomie i poproście o dobranie produktu, który będzie Was chronił.

Wykupując licencję zawodnika Polskiego Związku Triathlonu automatycznie otrzymacie polisy OC i NNW (w jednej z dwóch dostępnych sum ubezpiecznia), które obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność za szkody i następstwa wypadków, które powstały na skutek uprawiania sportu.

el Kapitano

el Kapitano

editor

el Kapitano. Marynarz. Triathlonista. Więcej w zakładce "o mnie".

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *